Lezingen

Lezingen

 

De lezingen die door Natuur en Recht worden gegeven vormen een duidelijke inleiding in het onderwerp waar de lezing over gaat. Op deze manier is de lezing geschikt om basiskennis over een bepaald onderwerp op te doen maar kan het ook de basis vormen voor aanvullende cursussen en workshops.

 

Natuur en Recht biedt op verzoek de volgende lezingen aan:

 

 Dierentuinenbesluit

 CITES

 Soortenbescherming en ruimtelijke ontwikkelingen

 Vervoer van levende dieren

 Wet Dieren en de handel in gezelschapsdieren